ophokplicht

Ophokplicht in Nederland, geldt die nog?

In Nederland gold de afgelopen zestien weken een ophokplicht voor pluimvee in verband met vogelgriep. Deze ophokplicht is sinds 30 maart in 6 van de 20 Nederlandse regio’s ingetrokken. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bekendgemaakt.

De ophokplicht is ingegaan op 8 december 2017, toen vogelgriep werd vastgesteld bij een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland). Vogelgriep van hetzelfde type is ook vastgesteld in Rhoon (Zuid-Holland), Oldekerk (Groningen) en Kamperveen (Overijssel).

Scharrel en vrije uitloop

Eieren van vrije-uitloopbedrijven(uitloop in de open lucht) waarvan de legkippen langer dan 16 weken binnen zitten, moeten na die periode als scharreleieren worden verkocht, niet als vrije-uitloop eieren. Deze 16-wekenperiode verliep op vrijdag 30 maart. Ongeveer 70 vrije-uitloop bedrijven bevinden zich in deze 6 regio’s. Deze bedrijven kunnen hun eieren dus gewoon als vrije-uitloop blijven verkopen. Voor de overige pluimveebedrijven met vrije uitloop geldt dat hun eieren met een legdatum na 30 maart 2018 niet meer als vrije-uitloopeieren mogen worden verkocht en dus tijdelijk als scharrelei moet worden aangeboden. Dit houdt in dat deze eieren gestempeld worden met een code‘2’ (= scharrelei) in plaats van ‘1’ (= vrije-uitloopei).

Biologische eieren

Biologische kippen moeten ook binnen blijven tijdens een ophokplicht. Maar dit heeft geen effect op de code op het ei, omdat de Europese regels voor deze hennen voorschrijft dat ze 1/3 van hun leven buiten moeten lopen. Daar is aan voldaan. Daardoor blijven ze hun code 0 behouden.

Half april beoordeelt een deskundigengroep dierziekten het risico op verspreiding van vogelgriep opnieuw. Tot half april blijven daarom de kippen in een aantal regio’s in Nederland opgehokt. Gedurende een periode van vogelgriep is het voor de gezondheid van de kippen beter om ze binnen te houden. Alle boeren hopen dat het zo snel mogelijk weer veilig is om de kippen naar buiten te doen.