Vrije uitloop kip

Update: hoe staat het nu met vogelgriep?

 Update: hoe staat het nu met vogelgriep?

Eind vorig jaar brak vogelgriep (H5N6) uit op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen. Vanaf dat moment gold een landelijke ophokplicht voor pluimvee. Niet alleen eenden, maar ook kippen worden dan tijdelijk binnen gehouden voor hun eigen gezondheid en om besmetting te voorkomen. Inmiddels heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit enkele maatregelen versoepeld.

 

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond het bedrijf in Biddinghuizen (provincie Flevoland), is met ingang van dinsdag 9 januari ingetrokken. Er gelden nu dus geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

 

Wat is een vervoersverbod?

Een vervoersverbod is een maatregel die bedoeld is om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan. De maatregelen kunnen op basis van Europese regels dertig dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf ingetrokken worden. Dat is nu dus gebeurd.

 

Versoepeling landelijke maatregelen

Een aantal landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep is eveneens versoepeld. Het gaat om het verplichte klinische onderzoek voorafgaand aan het vervoer van pluimvee naar een ander pluimveebedrijf. Ook het klinisch onderzoek van eenden en kalkoenen die bij een slachthuis worden aangeboden, is niet langer verplicht. Het verplichte één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven is ingetrokken. Dit geldt ook voor het één-op-één vervoer van eenden en kalkoenen naar het slachthuis.

 

Ophok- en afschermplicht

De overige landelijke maatregelen tegen de vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, blijven wel van kracht. De ophokplicht geldt nog steeds voor bedrijven die pluimvee commercieel houden. Dit zijn bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees en eieren en bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. Voor dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels met risicovogels (pluimvee, watervogels en loopvogels) geldt een afschermplicht. Dat kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.

Vrije uitloop kip