vogelgriep

Update: vogelgriep in Groningen

In Oldekerk (provincie Groningen) is op zondag 25 februari 2018 bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep vastgesteld. De pluimveehouderijen in de nabije omgeving zijn op vogelgriep getest en gelukkig zijn daar alleen maar gezonde dieren aangetroffen. De landelijke maatregelen die nu gelden, zoals de ophokplicht, blijven van kracht. Dit betekent dat niet alleen kippen, maar ook eenden en ander pluimvee tijdelijk worden binnen gehouden voor hun eigen gezondheid en om besmetting te voorkomen.
Wat betekent dit voor jou als consument?

#1. KAN IK NOG VRIJE UITLOOPEIEREN KOPEN?

Ja, dat kan! Eieren mogen volgens Europese regels tot 16 weken na ingang van de ophokplicht nog als vrije uitloopeieren verkocht worden. Eieren van deze hennen mogen nog met een 1 worden gestempeld.

#2. WAT GEBEURT ER MET DE EIEREN VAN OPGEHOKTE VRIJE UITLOOP KIPPEN?

Wanneer deze hennen langer dan 16 weken binnen zitten, worden vanwege Europese normen de eieren van deze kippen voorzien van code 2 (scharrelei). Als deze kippen weer naar buiten kunnen, komen deze eieren in de winkel met een code 1.

De ei-code: het eerste getal van de ei-code op het ei geeft aan hoe de kip leeft. 0 = biologisch, 1 = vrije uitloop, 2 = scharrel, 3 = koloniehuisvesting.

#3. HOE ZIT DAT MET BIOLOGISCHE EIEREN?

Biologische kippen moeten ook binnen blijven door de vogelgriep. Maar dit heeft geen effect op de code op het ei, omdat de Europese regels voor deze hennen voorschrijft dat ze 1/3 van hun leven buiten moeten lopen. Daar is aan voldaan. Daardoor blijven ze hun code 0 behouden.

#4. HOE LANG GAAT DE OPHOKPLICHT NOG DUREN?

Het is nog onduidelijk hoe lang de ophokplicht gaat duren. Nader onderzoek moet uitwijzen of er meer bedrijven besmet zijn geraakt. Gedurende deze periode is het voor de gezondheid van de kippen beter om ze binnen te houden. We vragen je begrip voor deze situatie. Alle boeren hopen dat het zo snel mogelijk weer veilig is om de kippen naar buiten te doen.