Vrije uitloopeieren

Mogelijk verandert status vrije uitloopeieren, wat betekent dit?

In Nederland geldt op dit moment een ophokplicht voor pluimvee in verband met de vogelgriep. Deze is ingegaan op 8 december 2017, toen vogelgriep werd geconstateerd bij een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland). Vogelgriep van hetzelfde type is ook vastgesteld in Rhoon (Zuid-Holland), Oldekerk (Groningen) en Kamperveen (Overijssel). Als kippen 16 weken opgehokt zitten, verandert de status van vrije uitloopeieren. Wat betekent dat?

Wat is de 16-wekentermijn?

Omdat de kippen tijdens een ophokplicht geen vrije uitloop (uitloop in de open lucht) hebben, verandert de status van hun eieren na 16 weken van vrije-uitloop naar scharrel. 16 weken is namelijk de termijn dat kippen maximaal opgehokt mogen zitten om hun eieren nog met het stempel vrije-uitloop te mogen verkopen, volgens Europese wetgeving. De 16-wekentermijn eindigt op 30 maart 2018. Vrije-uitloopeieren met een legdatum na 30 maart 2018 mogen niet meer in de handel worden gebracht en moeten dus tijdelijk als scharrelei worden aangeboden. Dit houdt in dat deze eieren gestempeld moeten worden met een code ‘2’ (= scharrelei) in plaats van ‘1’ (vrije-uitloopei).

Biologische kippen moeten ook binnen blijven tijdens een ophokplicht. Maar dit heeft geen effect op de code op het ei, omdat de Europese regels voor deze hennen voorschrijft dat ze 1/3 van hun leven buiten moeten lopen. Daar is aan voldaan. Daardoor blijven ze hun code 0 behouden.

Minister hoopt op einde ophokplicht

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijft in een brief aan de Tweede Kamer op 5 maart dat ze hoop dat de ophokplicht voor 30 maart kan worden opgeheven. Ze belooft de Kamer om in de loop van de maand maart daar een deskundigengroep over te raadplegen. Omdat het nu nog onzeker is of de ophokplicht op tijd kan worden ingetrokken, blijft Schouten in nauw overleg met brancheorganisaties om consumenten op tijd en goed te kunnen informeren als de 16-wekentermijn daadwerkelijk verloopt. En de vrije uitloopeieren gestempeld worden als scharreleieren.

Gedurende een periode van vogelgriep is het voor de gezondheid van de kippen beter om ze binnen te houden. Alle boeren hopen dat het zo snel mogelijk weer veilig is om de kippen naar buiten te doen.

Vrije uitloopeieren