Alex Janssen

Drie vragen aan Alex Janssen, voorzitter van stichting Blij met een Ei

Alex Janssen is voorzitter van de stichting Blij met een Ei: een groep vrijwilligers en legpluimveehouders met een duidelijk doel: Nederlandse eieren en de sector promoten.

Wat is Blij met een Ei?

Blij met een Ei is een stichting die al tientallen jaren bestaat uit vrijwilligers die voorlichting geven over de legpluimveehouderij in Nederland en de dialoog tussen sector en consument promoten. De laatste jaren leggen wij de nadruk steeds meer op het educatieve karakter van de stichting. Denk hierbij onder andere aan lesmateriaal voor basisscholen, waarin we benadrukken hoe gezond en veelzijdig eieren zijn. Om de sector en het ei zelf te promoten, werken we veel samen met de Mmmeggies. Zij willen vooral de consument laten zien hoe lekker en gezond het Nederlandse ei is. Zo vullen we elkaar perfect aan.”

Blij met een Ei richt zijn educatieve pijlen op alle leeftijden, maar specifiek op kinderen in de basisschoolleeftijd. “Ons nieuwe lespakket is gericht op onder- en bovenbouw in het basisonderwijs”, legt Alex uit. “Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld via het digiboard een eierquiz doen met de kinderen. We hebben deze lespakketten dit jaar net voor Pasen gedistribueerd, in nauwe samenspraak met een uitgever. Dat heeft ertoe geleid dat we inmiddels 3.500 basisscholen hebben weten te bereiken, met een totaal van 200.000 leerlingen. We merkten ook dat het bezoek aan onze eigen website hierdoor sterk is toegenomen en daar ben ik erg tevreden mee.”

Alex Janssen

Wat zijn je wensen voor Blij met een Ei?

“Blij met een Ei heeft zich recent aangesloten bij Team Agro NL, een initiatief van bestaande promotors in de agrarische sector om alle krachten te bundelen. Samenwerken wordt voor de agrarische sector steeds belangrijker, omdat het beeld dat de maatschappij van de sector heeft, niet altijd is zoals we dat zelf graag zouden zien. Er is veel onwetendheid. We weten dat we wereldkampioen veilig en goed voedsel maken zijn, maar dat mogen we wat mij samen met pluimveehouders nog breder uitdragen. Samen sterk”.

Wat vind je het meest bijzondere eierfeitje?

“Een ei is het meest zuivere, natuurlijke product dat in de supermarkt verkrijgbaar is. Het is onbehandeld, heeft zijn eigen, natuurlijke verpakking en is het begin van leven. Iets mooiers dan een ei is er gewoon niet!”