Hoe leven kippen?

 

Nederlandse kippenboeren (pluimveehouders) zorgen goed voor hun legkippen. Het welzijn van de kippen is belangrijk voor een verantwoorde eierproductie. Met verantwoord bedoelen we dat we met aandacht voor het dierenwelzijn van kippen eieren produceren. De gezondheid van kippen hoort daar natuurlijk ook bij. Gezonde kippen voelen zich prettiger en leggen meer eieren. Kippenboeren besteden dan ook veel aandacht aan het gezond houden van hun dieren. Dat begint met goede voeding die precies aansluit bij de behoefte van de kip. Ook een goed klimaat is belangrijk: de juiste temperatuur, geen tocht en voldoende frisse lucht.

 

Natuurlijk gedrag

Kippen met een goed welzijn voel zich goed. Ze hebben geen honger of dorst en ervaren zo min mogelijk pijn, lichamelijk ongemak en weinig tot geen stress. Kippen moeten zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien. Kippenboeren zorgen bijvoorbeeld voor de volgende zaken:

 

 • per dier is er voldoende ruimte
 • kippen kunnen scharrelen
 • kippen hebben zitstokken waar ze ’s nachts kunnen slapen
 • ze kunnen een stofbad nemen
 • kippen hebben legnesten waar ze ongestoord hun eieren kunnen leggen
 • ze hebben onbeperkt toegang tot water en voer

 

Huisvesting

Kippen leven in grote groepen in stallen, soms met uitloop naar buiten. Een gemiddelde kippenboerderij in Nederland heeft 33.000 kippen. In totaal zijn er ongeveer 1.400 kippenboerderijen. Dit zijn de verschillende manieren hoe kippen leven:

 

 • Biologisch
  Biologische kippen worden meestal in stallen gehouden waar maximaal zes kippen op 1 m² leven. Buiten heeft elke kip minimaal 4 m² begroeide buitenruimte. Biologische kippen krijgen biologisch voer. Het behandelen van hun snavels om verenpikkerij te voorkomen, is niet toegestaan. In de supermarkt zijn de eieren van biologisch gehouden kippen te herkennen aan het begincijfer 0 van de ei-code op het ei. Vaak dragen ze ook een Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming met 3 sterren.
 • Vrije uitloop
  Bij deze huisvesting kunnen de kippen overdag naar buiten, waar ieder dier minimaal 4 m² oppervlak voor zichzelf heeft. Binnen heeft deze kip dezelfde ruimte als een scharrelkip; maximaal negen kippen leven op een vierkante meter. Het buitenverblijf is grotendeels begroeid met gras en bomen. Deze eieren hebben in de supermarkt ei-code 1 als begincijfer van de code op het ei. Vaak hebben ze ook een Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming met 2 sterren.
 • Scharrel
  In een scharrelstal leven maximaal negen kippen per m². Er ligt strooisel op de vloer waar ze kunnen scharrelen en er staan plateau-etages met zitstokken op verschillende hoogten om te kunnen fladderen. Hier kunnen de kippen eten en drinken en leggen ze eieren in de legnesten. Deze eieren hebben in de supermarkt ei-code 2 als begincijfer van de code op het ei.
 • Kolonie
  In Nederland gelden strengere eisen dan in de rest van Europa. Bij koloniehuisvesting zitten in Nederland 30 tot 60 kippen samen in een hok. Elk hok heeft een legnest, een zitstok, een scharrelruimte en een voer- en drinkgelegenheid. De eieren (begincijfer 3 in de code op het ei) worden voornamelijk geëxporteerd of verwerkt in producten. Het wordt vaak nog gedacht dat het hier gaat om kooi-eieren. Die manier van kippen houden is in 2012 afgeschaft. De kolonie-huisvesting is daarvoor in de plaats gekomen. Dit voldoet ruimschoots aan de Europese normen en is diervriendelijker dan het kooi-systeem.

 

Hygiëne

Kippenboeren willen voorkomen dat ziektes van buiten de stal binnen komen. Ze zorgen daarom voor een goede hygiëne: bezoekers dragen bijvoorbeeld altijd een overall en laarzen als ze de stal in gaan. Dat is om te voorkomen dat ze ziektekiemen meenemen op hun kleding waardoor de kippen ziek kunnen worden.

 

Wist je dat eieren van alle dierlijke productie de laagste milieubelasting hebben? Lees hier meer.