Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

 

Voedselveiligheid is een vereiste voor ieder voedingsmiddel. Stoffen en bacteriën die een mogelijk gevaar vormen voor de volksgezondheid worden bestreden door een gezamenlijke inspanning. De sector houdt de voedselveiligheid daarom nauwgezet in de gaten en heeft daarvoor bestrijdingsprogramma’s.Een goed voorbeeld is het succesvolle bestrijdingsprogramma tegen Salmonella. Europese regelgeving schrijft voor dat landen jaarlijks moeten zorgen voor steeds minder kippen die besmet zijn met Salmonella. De Nederlandse eiersector zit ruimschoots onder de EU-doelstelling van maximaal 2% besmetting; in 2014 was het 1,3% procent. Uit voorzorg komen de eieren van met Salmonella besmette kippen niet in de supermarkt terecht.

 

Ei-code op het ei

De eiersector is een transparante keten.  De eierboeren bieden transparantie via de ei-code. Deze code wordt op het ei gestempeld en is herleidbaar naar het bedrijf waar het ei is gemaakt. Dit is niet alleen goed om de consument een beeld te geven van de eiersector maar het wordt ook gebruikt als controlemiddel binnen de sector.

 

De code bestaat uit letters en getallen.

 

0 = biologisch
1 = vrije uitloop
2 = scharrel
3 = koloniehuisvesting

 

Naast de code voor huisvesting staat het land van herkomst gevolgd door een 7 cijferige code. De eerste 5 nummers staan voor het bedrijf waar het ei is geproduceerd en de laatste 2 in welke stal het ei is gelegd. Zo is de herkomst van het ei altijd goed te achterhalen.

 

Kijk nu zelf waar je ei vandaan komt met de ei-code app: